NOC pagina
Op deze website vermelden we de huidige status van ons netwerk, storingen en onderhoudsaankondigingen.


[28-03-19 23:00 - 29-03-19 02:00] Werkzaamheden bandbreedte leverancier
Er is geen impact verwacht, maar packetloss kan mogelijk optreden.