NOC pagina
Op deze website vermelden we de huidige status van ons netwerk, storingen en onderhoudsaankondigingen.


[04-03-21] Onderhoud darkfiber Almere-Amsterdam tussen 00.01 en 06.00
Op 04-03-21 zal darkfiber leverancier Eurofiber onderhoud uitvoeren aan onze darkfiber verbinding naar NIKHEF/Amsterdam. Als gevolg hiervan zal kort packetloss optreden zodra de verbinding onderbroken wordt en verkeer een nieuwe route zoekt via alternatieve fibers.